Kobi

Kobi

Türkiyede  ticarette  önemli bir  paya sahip olan " Küçük ve Orta Boy İşletmeler " (KOBİ) iş hayatında  önemli yer tutmaktadırlar . Çoğunlukla  tek  kişi  veya  2 - 3 ortaklı olan şirketler , kuruldukları dönemde belli bir  süre  başarılı olduktan sonra değişik yatırımlar yapmak  ve  iş hacimlerini büyütmek isterler . Hacimler büyüdükçe şirketlerini eskisi gibi yönetemez hale  gelirler .Bu tür şirketlerin uzun vadede kurumsallaşma sürecine  girmeleri gerekmektedir .

Kurumsallaşma  bir felsefe ve inanç konusudur ve başlangıç aşamasında ortakların büyük özveride bulunmaları gerekmektedir .

İşte bu  aşamada  kurumsallaşma  sürecini kolaylaştırmak için  danışmanlık ve  eğitim sözkonusu olmaktadır .

Danışmanlık aşağıdaki konuları ele alır .

- Staratejik yönetim anlayışının belirlenmesi ,

- Yönetim kurallarının oluşturulması ve tavizsiz uygulanması ,

- Kurumsal Değişim Liderliğinin oluşturulması ,

- Etkin Kontrol Sistemi oluşturulması ,

- Geribildirim sisteminin öğretilmesi ve takibi