KOÇLUĞUN ETKİLERİ

 “ Bireysel veya   Kurumsal Koçluk Hizmeti “ almış kişilerin  davranışlarındaki değişikliklerin  oranlarını aşağıda  bulabilirsiniz .

Buna göre bu hizmeti aldıktan sonra  bireylerin ;

% 68’i                    Kendini daha iyi tanıyor;

% 62’si                  Kendisi ve çevresi için daha yararlı amaçlar belirliyor;

% 61’i                    Daha dengeli yaşam kuruyor ve bunu sürdürüyor;

% 57 ‘si                 Daha düşük stres altında yaşamınına devam ediyor;

% 53’ü                   Kendini keşfetme düzeyinde artış kaydediyor;

% 52’sinin              Güven duygusunda artış görülüyor;

% 43’ünün;             Yaşam Kalitesi yükseliyor;

% 40’ının                İletişim becerilerinde artış kaydediliyor